Parc Diadonal-Poble Nou, Barcelona, arq, Jan Nouvell, Construc. Fomento de Contratas i Construcciones